Controle bij luchtvrachtbedrijf op Schiphol

De Inspectie SZW, heeft in samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, Belastingdienst en de Douane onlangs een gezamenlijk controle uitgevoerd bij een luchtvrachtbedrijf op Schiphol. Bij de controle zijn verschillende overtredingen geconstateerd.