Intercollegiale toetsing is een goede manier van certificeren