Veiligheidsschoenen onvoldoende slipbestendig

Feiten De werknemer vordert in een deelgeschilprocedure volledige aansprakelijkheid van de werkgever. De vordering is gebaseerd op de zorgplicht van art. 7:658 BW. De kantonrechter stelt voorop, dat de zorgplicht een hoog veiligheidsniveau vereist van werkruimte, werktuigen en gereedschappen, alsmede de organisatie van het werk. De zorgplicht betreft in de eerste plaats de plek waar de werkzaamheden worden verricht. Maar ook als de werknemer op plaatsen moet werken die niet als 'arbeidsplaats' kunnen worden aangemerkt, zoals de openbare weg, kan de zorgplicht betekenen, dat de werkgever maatregelen moet treffen en aanwijzingen moet geven om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Een en ander is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De werknemer droeg de ter beschikking gestelde veiligheidsschoenen en er was sprake van gladheid door het winterse weer. Al eerder is vastgesteld, dat het alleen ter beschikking stellen van schoeisel niet voldoende hoeft te zijn als glijgevaar aanwezig is (HR 11 april 2008, LJN BC9225). De schoenen in  kwestie waren wel getest op slipweerstand op een met water bedekte keramieke bodem en op een stalen bodem met glycerol, maar niet op slipbestendigheid bij glad weer of ijzel.