Wat hangt er in de lucht?

Hoewel er door het Europese uitstel geen druk bestaat om specifiek arbobeleid te ontwikkelen over elektromagnetische velden, getuigt het van proactief ondernemerschap om voorlichting te geven aan medewerkers, een arbobeleid op te stellen en voorzorgsmaatregelen te treffen bij grenswaarden. Bovendien kunnen het geven van voorlichting en het opstellen van een specifiek beleid een bedrijf veel financieel voordeel opleveren. Voorkomen dat in het ontwerp van nieuwe apparatuur grenswaarden worden overschreden kan duizenden euro's voordeel opleveren, vergeleken bij aanpassingen achteraf. Ook nu al kunnen werkgevers aansprakelijk worden gesteld als blijkt dat werknemers zijn blootgesteld aan te hoge elektromagnetische velden.