Achter het net

De kantonrechter kan niet direct tot een oordeel over de aansprakelijkheid van werkgever komen. Eerst moet de werkneemster uitgebreid aangeven waaruit de opgedragen werkzaamheden hebben bestaan, de wijze waarop deze moesten worden uitgevoerd en wat de relatie is met de klachten.