Registratie

In de RI&E hoeft geen lijst van ongevallen meer te worden opgenomen. In artikel 1 van de Arbowet is gedefinieerd wat wordt verstaan onder een arbeidsongeval: 'een aan werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis, die schade aan de gezondheid tot vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad en heeft geleid tot ziekteverzuim, of de dood met vrijwel onmiddellijk gevolg heeft gehad.'