Kwart van onderzochte hotels overtreedt regels

Bij veertien hotels, ruim 25 procent, zijn vermoedelijk een of meer overtredingen geconstateerd. Daarnaast zal de Inspectie in een groot aantal gevallen nog nader onderzoek doen, waardoor het overtredingpercentage naar verwachting nog verder op zal lopen.