Sociale zekerheid vereist goede kwaliteit persoonsgegevens

De Inspectie SZW vindt het wenselijk dat ze er meer oog voor hebben dat andere partijen de gegevens ook moeten kunnen gebruiken. De organisaties zijn voor hun dienstverlening namelijk steeds meer afhankelijk van elkaars gegevens. Ze werken veel met elkaar samen en met organisaties in andere sectoren, zoals de zorg. Daarbij wisselen ze veel gegevens uit, varierend van adresgegevens tot informatie over inkomen en woonsituatie.