Veel mis bij kinderopvang Amsterdam

Twee kindercentra zijn in 2012 op last van de gemeente gesloten omdat bij herhaling ernstige overtredingen werden geconstateerd. Dat blijkt uit cijfers van het Bureau Handhaving Kinderopvang (BHK) in de hoofdstad. Naar aanleiding van de inspecties startte het BHK 930 handhavingstrajecten, waarbij extra streng wordt toegezien op het naleven van de regels. De helft van de kinderopvangplekken waar tekortkomingen werden geconstateerd, voldeden na een waarschuwing bij een tweede controle nog steeds niet aan alle eisen.