Toetsing RI&E

Ja, in principe moet de risico-inventarisatie en -evaluatie nog door een deskundige getoetst worden. Er kan volstaan worden met het voorleggen van de risico-inventarisatie en -evaluatie aan een zogenaamde kerndeskundige. Dat kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar ook andere deskundigen, mits gecertificeerd, mogen deze toetsende taak uitvoeren. Het is de verantwoordelijkheid van de kerndeskundige om bij de toetsing eventuele andere kerndeskundigen te betrekken. Dat zal het geval zijn wanneer de ingeschakelde kerndeskundige over onvoldoende kennis beschikt om een uitspraak te doen over een bepaald onderwerp.

Dit artikel lezen?

Maak een account aan en lees elke maand 2 artikelen gratis.