Veiligheid bij bouwen in de stad

De Inspectie controleert met name de kleinere bouwlocaties, zoals in binnenstedelijke gebieden. Hier werken vaak meerdere bedrijven tegelijk en in een beperkte ruimte aan nieuwbouw, renovatie, onderhoud, sloop- en installatiewerk. Het correcte gebruik van ladders, trappen, kamersteigers en rolsteigers staat centraal. Bedrijven waarbij men de komende weken overtredingen vaststelt en boetes moet opleggen, krijgen gegarandeerd een vervolgbezoek waarbij de werkgever moet aantonen dat de noodzakelijke verbeteringen zijn aangebracht en de arbo-zorg op orde is.