Cito-toets?

De Inspectie SZW gaat controleren of aan de taaleis wordt voldaan. Als dat niet het geval is, kan zowel de buitenlandse werknemer als de werkgever hiervoor een boete krijgen. De regeling zal 1 juli van dit jaar ingaan en geldt ook als het maar om enkele dagen werk gaat. Het vereiste niveau van de taalvaardigheid hangt af van de werkzaamheden en de verantwoordelijkheden van de werknemer. Het is belangrijk dat in een noodsituatie werknemers goed met elkaar en met de hulpdiensten kunnen communiceren. Buitenlandse werknemers die hier structureel werken in een gecertificeerd beroep, moesten al aan de taaleis voldoen.