Forse verhoging boete bij niet melden arbeidsongeval

De Inspectie SZW heeft een vernieuwde brochure uitgebracht over het melden van arbeidsongevallen. Hierin kunt u lezen welke arbeidsongevallen u direct moet melden aan de Inspectie SZW, hoe u dat kunt doen en wat er met uw melding gebeurt.