De arbocatalogus

Deze website is gelanceerd om informatie te geven over alle wijzigingen in de Arbowet. er is ook een uitgebreide rubriek over het opstellen van een arbocatalogus. De site beschrijft wat er in de arbocatalogus kan staan en hoe de Arbeidsinspectie die toetst. Het maken van een arbocatalogus kost tijd en geld. er is een subsidieregeling beschikbaar; ook hierover staat informatie op de site. De site biedt algemene, beknopte informatie over het onderwerp. Is dit niet genoeg? Download dan de Arbocataloguskrant of kijk in de rubriek Veelgestelde vragen. Wat ontbreekt, is een overzicht van catalogi die inmiddels klaar zijn. Daarvoor moet je kijken op het Arboportaal: www.arbo.nl/content/szw-goedgekeurde-arbocatalogi.