Bedrijfsartsen kunnen meer delegeren

Uit onderzoek van Nivel blijkt dat bedrijfsartsen meer taken kunnen delegeren. Dat zou een oplossing kunnen bieden voor het dreigend tekort aan bedrijfsartsen.