Steeds meer mensen gaan thuis werken

Er zijn veel Nederlanders die tegenwoordig af en toe of permanent thuiswerken. Dat waren er in 2017 ruim 3 miljoen, bijna 37 procent van alle werkenden. In 2013 stond de teller op ruim 34 procent. Mannen werken vaker thuis dan vrouwen, maar dit verschil wordt steeds kleiner.