Sanering daken met asbest is probleem

Het Kabinet wil dat daken met asbest vóór 2024 worden gesaneerd. Uitvoering van deze verplichting lijkt echter lastig. De SGP stelde Kamervragen en Aboma bracht hierover een advies uit.