Geen hoofdbrekens over handschoenen

NEN 388, de norm voor mechanische weerstand op werkhandschoenen, is aangescherpt. Vooralsnog leidt dat tot geworstel op de werkvloer. Pieter Posthuma, veiligheidskundige bij Heerema Fabrication Group (HFG), dook in de wereld achter de cijfers en de letters. Hij geeft uitleg en praktische tips.