Dit biedt u houvast bij uw PBM-beslissingen

In uw risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) staat welke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) nodig zijn bij u op de werkvloer. Maar dan komt misschien wel het moeilijkste: hoe maakt u een goede keuze voor de aanschaf van die PBM? De PBMwijzer helpt bij uw PBM-beslissingen.