Eerste Kamer stemt in met vergoeding affectieschade

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel van minister Dekker aangenomen dat de vergoeding van affectieschade regelt. Dit is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden of ernstig of blijvend letsel hebben. Of door een ongeval op de werkvloer.