Bedrijfscultuur

De recent verschenen 'Stand van de veiligheid' laat wederom een stijging van het aantal ongevalsmeldingen en -onderzoeken zien. En het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt aan een beroepsziekte, loopt inmiddels in de duizenden.