Werknemer gebruikt PBM niet, wat nu?

Bij het verstrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) moet de werkgever duidelijk aangeven in welke situatie werknemers die moeten gebruiken. Maar wat als een werknemer weigert om PBM te gebruiken?