Boete voor slordige aanlevering chemisch afval

Een werknemer van een afvalverwerker loopt blijvend letsel op als de inhoud van een vat met aluminiumfosfide explodeert. De afvalverwerker ziet geen overtreding van het Arbobesluit en vecht zijn boete aan. Gaat de rechter daarin mee?