Gewerkte uren van belang voor bedrijfsomvang

De boetematiging naar bedrijfsomvang is bedoeld om een evenredige boete vast te stellen. Want daardoor betalen kleinere bedrijven minder dan de grote. Het aantal werknemers is van belang voor het bepalen van de bedrijfsgrootte. Maar speelt het aantal gewerkte uren ook een rol?