Hoezo genoeg gedaan tegen valgevaar?

Valgevaar bij werken op hoogte. Collectieve voorzieningen waren mogelijk, zegt een deskundige. Nietwaar, zegt een andere deskundige. Een boete, een boetematiging, een bezwaar en een beroep later doet de Afdeling bestuursrechtspraak een definitieve uitspraak. Is de boete na matiging evenredig?