Gepest

Pesten kan ingrijpende gevolgen hebben voor de betrokken werknemers. Als daar door de organisatie niet goed mee wordt omgegaan, kan dit leiden tot gezondheidsklachten en zelfs langdurige uitval van medewerkers. Het incident kan zelfs leiden tot een posttraumatisch stresssyndroom. Het Bureau Beroepsziekten FNV heeft een aantal zaken lopen van clienten die in de WAO/WIA terechtgekomen zijn door pesten op het werk. Het is belangrijk dat het slachtoffer de pesterijen of de intimidatie kan aantonen. Denk bijvoorbeeld aan getuigenverklaringen, e-mails, notulen of andere correspondentie, gegevens van een arbo-arts, et cetera.