Geen RI&E, wel duidelijke mondelinge afspraken

Een monteur laat het leven bij een arbeidsongeval in een bedrijfshal van een mestverwerker. Een schriftelijke RI&E ontbreekt. Maar er golden zeer duidelijke mondelinge afspraken, die bij elke medewerker bekend waren. In hoeverre kun je van een werkgever in een klein bedrijf eisen dat hij naleving elke keer ter plekke controleert?