Geen RI&E, wel mondelinge afspraken

Een monteur overlijdt bij een arbeidsongeval in een bedrijfshal van een mestverwerker. De werkgever had geen schriftelijke risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Wel golden er duidelijke mondelinge afspraken. Die waren bij alle medewerkers bekend. In hoeverre heeft het bedrijf genoeg maatregelen genomen op het gebied van arbeidsveiligheid?