Infectiepreventie: ga met de inspectie in gesprek

De afgelopen zomer 2017 kregen 48 ziekenhuizen een bezoek van de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ). Het Nivel evalueerde de ervaringen van ziekenhuismedewerkers. Wat betekent zo'n inspectiebezoek in de praktijk?