Re-integratieplicht niet nakomen? Weg ontslagbescherming

Een medewerker in de ziektewet geniet in principe ontslagbescherming. Maar die medewerker moet wel zijn re-integratieplicht nakomen. Doet hij dat niet, dan kan die bescherming komen te vervallen.