Betaling van 100% loon als 're-integratieprikkel'

In het personeelshandboek van een productiebedrijf staat dat de werkgever bij arbeidsongeschiktheid 70% van het loon doorbetaalt. Na een bedrijfsongeval is betaling van 100% loon mogelijk. Maar de werknemer houdt zich niet aan het vastgestelde behandelingsplan. Vindt de werkgever.