TU-aanpak voor veilig werken

Nanodeeltjes kennen al vele toepassingen. De eigenschappen maken nanodeeltjes interessant vanuit een technisch perspectief, zoals hun hoge graad van reactiviteit en de mogelijkheid door omhullingen (barriers) te gaan. Dit maakt ze juist ook gevaarlijk voor mens en milieu. De toepassing van kunstmatig geproduceerde nanodeeItjes neemt een grote vlucht. Enkele voorbeelden hiervan zijn: