Internetconsultatie Arbobesluit: gebruik van werkbakken

Op internet is het ontwerpbesluit gepubliceerd voor wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De wijziging houdt verband met nieuwe regels over het gebruik van werkbakken en werkplatforms aan hijswerktuigen. Ook u kunt uw reactie hierover geven.