Grensoverschrijdend gedrag melden bij Defensie? Beter van niet

De sociale veiligheid binnen Defensie is onvoldoende. Dat is de belangrijkste conclusie uit het eindrapport van de Commissie Sociaal Veilige Werkomgeving Defensie. De commissie-Giebels kwam tot deze conclusie op basis van onderzochte meldingen, analyse van interne onderzoeken en gesprekken met stakeholders.