Vrije zaterdag, ja graag of liever niet?

In de motorvoertuigenbranche liggen werkgevers en werknemers met elkaar overhoop over de al dan niet verplichte vrije zaterdag. Niet onbelangrijk daarbij is dat werkgevers ook van de toeslagen voor het zaterdagwerk af willen.