Veilig gedrag: geen woorden maar daden

Met enige regelmaat introduceren we nieuw veiligheidsbeleid en nieuwe veiligheidsinstrumenten. Zelfs bij een beperkt draagvlak veronderstellen we dat een beetje beleid beter is dan helemaal geen beleid. Maar is dat wel zo? Gedijt veilig gedrag niet bij geloofwaardigheid?