Just culture voor melden zonder angst

Veel organisaties worstelen met het probleem dat werknemers onvoldoende rapporteren en niet actief willen meewerken aan ongevalsanalyses. TU Delft en Universiteit Leiden onderzoeken factoren die bepalend zijn voor een just culture. Hoe zo’n just culture kan bijdragen aan meer veiligheid, daarop is Jop Groeneweg op 18 januari gepromoveerd aan de TU Delft.