Just culture voor melden zonder angst

Veel organisaties worstelen met het probleem dat werknemers onvoldoende rapporteren en niet actief willen meewerken aan ongevalsanalyses. TU Delft en Universiteit Leiden onderzochten factoren die bepalend zijn voor een just culture. Hoe kan zo'n just culture bijdragen aan meer veiligheid?