Ziekmelding per WhatsApp is geen werkweigering

Een ziekmelding per WhatsApp is een geldige ziekmelding, geen werkweigering. Ook als de werkgever later twijfelt of alles wel klopt. En waarom laat die werkgever controle van de ziekmelding via een bedrijfsarts na? Dit gebrek aan kennis van het arbeidsrecht kost deze werkgever geld.