Wijziging Arbobesluit gebruik werkbakken echt nodig

Onlangs is een voorstel tot wijziging van het Arbobesluit hijs- en hefwerktuigen voorgelegd aan het Adviescollege Toetsing Regeldruk. Die moest een oordeel geven over nut en noodzaak van de wijziging over werkbakken. Het ATR vindt het voorstel goed gemotiveerd, maar stelt wel nog een kleine aanpassing voor.

Dit vind je misschien ook interessant