Campagne fysieke belasting is puur lijfsbehoud

In een aantal sectoren kampen werknemers met stevige fysieke belasting. Daarom start Inspectie SZW een campagne om de fysieke belasting in diverse bedrijfstakken terug te dringen. Dit doet zij met extra gerichte controles, maar ook door te wijzen op goede voorbeelden.