Déze werkgever is niet aansprakelijk voor burn-out

Een werkneemster stelt haar voormalige werkgever aansprakelijk voor haar arbeidsongeschiktheid door burn-out. Maar de rechter gaat daar niet in mee.