Maak meer ruimte voor rust in de RI&E

De meeste RI&E's besteden niet of nauwelijks aandacht aan werk- en rusttijden. Opmerkelijk, want onregelmatig werken brengt veiligheids- en gezondheidsrisico's met zich mee. Hoe maak je meer ruimte voor rust in de RI&E?