Daar is-ie weer, de nieuwe SZW-lijst carcinogenen

In de Staatscourant (2020-30592) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en reprotoxische stoffen. De publicatie van de SZW-lijst vindt twee maal per jaar plaats. Deze lijst geldt voor het tweede halfjaar van 2020.