Standpunten bespreken? Samen naar de film!

Regels en rapportages geven veilig en gezond werken een objectief gezicht. Maar hun bedoeling verschuift in de loop van de tijd. En onze standpunten worden een sta-in-de-weg. Pas als we samen naar de film gaan, ontstaan nieuwe gedeelde opvattingen over veilig en gezond werken.