Inspectie SZW wil dat veilig werk vanzelfsprekend is

Werknemers raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Uit cijfers van Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met 4 procent is gestegen: 4212 in 2017, 4368 in 2018.