Fijn venijn

Het beeld van het werken met nanodeeltjes in Nederland is verre van volledig, zoals de onderzoekers ook melden. Het blijkt dat men zich in de meeste bezochte bedrijven wel bewust is van potentiele risico's. Ook worden beheersmaatregelen getroffen, maar of dat effectief is blijft onduidelijk. Dit komt omdat er weinig systematisch gemeten wordt, vooral door het ontbreken van goedkope meetapparatuur voor het meten van deeltjesaantallen en -grootten. Ook viel op dat de informatie-uitwisseling tussen bedrijven en in de keten gebrekkig is. Gepleit wordt voor het opstellen van een richtlijn met goede praktijken voor veilig werken met nanodeeltjes.

Dit artikel lezen?

Maak een account aan en lees elke maand 2 artikelen gratis.