Vakblad Arbo 3 is uit!

De  maart-editie van Vakblad Arbo is verschenen! Dit nummer heeft als thema duurzame inzetbaarheid. Maar u vindt deze maand ook heel veel andere interessante zaken.
Delen:

Duurzame inzetbaarheid. We kennen de term inmiddels alweer een tijdje. Maar wat is nu de stand van zaken? Bij lang niet alle werknemers lijkt het van de grond te komen. Daar is wat aan te doen. Zit de werknemer wel op de juist plek? Heeft hij de juiste hulpmiddelen? En vooral: communiceert u als professional wel optimaal met de werkvloer?

Dit zijn de artikelen over Duurzame inzetbaarheid

>Doe werk dat u ligt. De term duurzame inzetbaarheid staat symbool voor de angst dat we ooit weer een miljoen inactieven krijgen, zeggen A&O ’ers Harry Tweehuysen en Cécile de Roos.

>Er niet zwaar aan tillen. Ambulancepersoneel moet langer doorwerken terwijl protocollen en patiënten veranderen. Hoe houden de ambulancediensten fysieke belasting binnen de perken?

>Komt de boodschap over? Duurzame inzetbaarheid is belangrijker dan ooit. Maar de adviezen van arboprofessionals sluiten slecht aan bij laagopgeleide werknemers.

>Duurzame inzetbaarheid is inmiddels niet meer weg te denken uit de huidige arbo-praktijk. Vanuit de diverse invalshoeken en specialismen proberen we om de steeds ouder wordende arbeidspopulatie op een gezonde manier aan het werk te houden. De AVG dreigt echter roet in het eten te gooien.

En meer interessante artikelen

>De waarheid boven tafel. Na ernstige arbeidsongevallen is er vaker gerommel met bewijsmateriaal, constateert Sylvia Kubicz, officier van justitie bij het Functioneel Parket. “Heel zorgelijk.”

>Naar de hefteling. Wat is een goede stoel in een heftruck? Dat is er een die trillingen dempt. Maar dan moet je ‘m wel goed instellen op het gewicht van de berijder. En goed onderhouden.

>Goedkoop is duurkoop. Fabrikanten van veiligheidshandschoenen kunnen in het maakproces nog stappen zetten in duurzaamheid. Hetzelfde geldt voor de kopers bij de aanschaf.

>Werktijd of niet? Vaak wordt werktijd pas een issue als werkgever en werknemer een meningsverschil krijgen. In dit artikel vijf van zulke vragen over werktijden, met antwoorden van Leo Bonefaas

>Preventie in cijfers. Ieder jaar presenteren diverse organisaties cijfers op het gebied van werk en ziekte, zoals de Arbobalans. Hoe interpreteren we de (vele) cijfers voor preventie?

>TIP: Neem een proefabonnement op Vakblad Arbo