Blootstelling aan toxische stoffen vergroot kans op ALS

Een recente studie toont aan dat er een relatie is tussen blootstelling aan vervuilende stoffen en de spierziekte ALS. Patiënten met ALS hebben verhoogde niveau's van pesticiden in hun bloed.