Staar je niet blind op de Arbowet

Wilt u medewerkers veilig en gezond laten werken? Dan moet u zich niet blindstaren op de Arbowet, Net zo belangrijk is een goed arbobeleid. En 'goed' wil vooral zeggen: 'passend'. Want zo kunt u het arbobeleid verankeren.