Nieuwe SZW-lijst kankerverwekkende stoffen

In de Staatscourant (2016, 68784) is een nieuwe versie gepubliceerd van de SZW-lijst kankerverwekkende stoffen en processen, mutagene stoffen en reprotoxische stoffen. Een dergelijke publicatie vindt twee maal per jaar plaats.